IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” บริเวณชายหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายวินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และ สุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” บริเวณชายหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

อีกทั้งยังเป็นการร่วมรักษาความสะอาด เพื่อคงความสวยงามของทะเลและธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อบต.ปากน้ำชุมพร โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

Back to top button