“เครือซีพี” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10”

เครือซีพีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 71 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มีพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป นำโดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส, นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส, นางบุษดี เจียรวนนท์, นายกรวัฒน์ เจียรวนนท์, พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้วนายขจร เจียรวนนท์, นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์, นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข, นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ, นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล, นายประสิทธิ์ ดํารงชิตานนท์, นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต, นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล, นายวรวิทย์ เจนธนากุล  และ ดร.สารสิน วีระผล เป็นต้น

ทั้งนี้ มีพนักงานและประชาชนชาวสีลม ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ท่ามกลางแสงเทียนสว่างไสว ณ บริเวณหน้าอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย พร้อมกับพสกนิกรไทยทั่วประเทศ

ทางด้าน นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ยังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินไทย

ขณะที่ปัจจุบัน เครือซีพี เติบโตมาเป็นเวลากว่า100 ปี ดำรงอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความสงบสุขร่มเย็น และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯจึงขอแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นที่สุด

Back to top button