“เจมาร์ท กรุ๊ป” ประกาศเจตจำนง “ต่อต้านคอร์รัปชัน” เน้นหลักธรรมาภิบาล-ยั่งยืน

JMART จับมือ JMT-J-SINGER นำทัพบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชันของเจมาร์ท กรุ๊ป ปี 66 มุ่งบริหารงานด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


นายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนของบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชันของเจมาร์ท กรุ๊ป ประจำปี 2566 โดยมี 3 บริษัทแม่ทัพใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT, บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER นำทัพบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยพนักงานของกลุ่มบริษัท

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร เจมาร์ท สำนักงานใหญ่ และ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทและให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม

Back to top button