KJL จัดสัมมนา “รวมพลคนไฟฟ้า ON TOUR” ยกระดับความปลอดภัยช่าง-วิศวกร

KJL จัดสัมมนาวิชาการ “ KJL รวมพลคนไฟฟ้า ON TOUR” ยกระดับความปลอดภัย-เพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบทั่วประเทศ


บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี ได้จัดงานสัมมนา KJL รวมพลคนไฟฟ้า” จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างอาจารย์ลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร และอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขึ้นบรรยายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งทาง KJL ได้รับผ่านการรับรองการเป็นองค์กรแม่ข่ายจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว วิศวกรที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ครบ 6 ชั่วโมงเต็มจะได้รับคะแนน CPD 6 คะแนนโดยอัตโนมัติ

โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนา KJL รวมพลคนไฟฟ้าขึ้น ณ ห้อง Diamond Ballroom โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ และได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้จะวางแผนจัดงานสัมมนาต่อไป ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเดือนมีนาคม ปี 67 เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมครั้งต่อไป KJL “สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ON TOUR ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในเดือนมีนาคม 2567

Back to top button