SUPER ร่วมงาน “Opportunity Day” ฉายภาพธุรกิจปี 67 สร้างสถิติสูงสุดใหม่

SUPER ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน “Opportunity Day”โชว์แผนธุรกิจปี 67 คาดว่าจะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ รายได้เติบโตเกิน 10% รับโครงการในประเทศ และเวียดนาม พร้อมเตรียมเข้าประมูลงานใหม่


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางกุลชลี นันทสุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ผ่านระบบ Video Conference ประเมินแนวโน้มผลประกอบการในปี 2567 คาดว่าจะสร้างสถิติสูงสุดใหม่ รายได้เติบโตเกิน 10% จากปี 2566 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการในประเทศ และในประเทศเวียดนาม ที่สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ส่งผลให้มีกำลังการผลิตในมือ 2,000 เมกะวัตต์ จาก 1,626.11 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button