“ตลท.” เชิญร่วมงาน “SET Sustainability Forum 2/2024” 18 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนร่วมงานสัมมานา “SET Sustainability Forum 2/2024” ภายใต้หัวข้อ “Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” ฟังมุมมองธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2024 หัวข้อ Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero” โดยรับฟังมุมมองจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตลาดทุนในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero ตามแนวทางสากลพร้อมยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยสู่เวทีโลกท่ามกลางกฎเกณฑ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

อีกทั้งเตรียมเปิดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก James Grabert, Director – Mitigation Division, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) และผู้เชี่ยวชาญกลไกตลาดระหว่างประเทศตามความตกลงปารีส (Article 6 of the Paris Agreement) Jens Radschinski ถึงวิกฤตการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกลไกตลาดและคาร์บอนเครดิต

รวมไปถึงรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายใต้หัวข้อ Unlocking Private Capital at Scale: An Accelerator to Net-Zero” เพื่อสื่อสารกับภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง-เล็ก และ MSMEs ถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อริเริ่ม Sustainability Initiatives ปรับตัวและเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนพร้อมสู้วิกฤติในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง โดยช่วงแรก Strengthening the Sustainable Ecosystem for Thai Capital Market” รับฟังมุมมองและแนวทางพัฒนาภาคธุรกิจไทยตามแนวทางสากลสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเป็นรูปธรรมและช่วงที่สอง How Inclusive Transition could Secure Sustainable Returns?” รับฟังมุมมองถึงธุรกิจไทยที่ให้ความสำคัญและมุ่งสู่ Net Zero ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงิน

ขณะที่งานสัมมนา SET Sustainability Forum 2/2024 จัดขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00-17:15 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://setga.page.link/PNoq  ไม่มีค่าใช้จ่าย

Back to top button