สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOA มูลค่าสูงสุด 57 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOA มูลค่าสูงสุด 57 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TOA 1 2,000,000 57,000 28.5

Back to top button