สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 616 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 616 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
KTC               7.00       14,000,000.00             616,000.00                 44.00
BEC               3.00       37,000,000.00             170,200.00                   4.60
CPALL               1.00          1,543,900.00                90,978.48                 58.93
SCGP            24.00          1,466,400.00                49,124.40                 33.50
VIBHA               1.00       25,000,000.00                45,500.00                   1.82
OSP               4.00             334,200.00                  7,185.30                 21.50
AOT               1.00             100,000.00                  6,975.00                 69.75
IMPACT               1.00             525,900.00                  6,047.85                 11.50
PTTEP               1.00                36,600.00                  5,673.00               155.00
PTTGC               1.00             138,900.00                  5,243.48                 37.75
CRC               5.00             152,100.00                  4,943.25                 32.50
TOA               1.00             200,000.00                  4,840.00                 24.20
BTS               1.00             680,400.00                  4,150.44                   6.10
ADVANC               1.00                17,700.00                  3,681.60               208.00
DOHOME               1.00             256,500.00                  3,383.24                 13.19
HK01               1.00             165,000.00                  3,016.20                 18.28
EA               2.00             110,900.00                  2,938.85                 26.50
TU               1.00             191,000.00                  2,922.30                 15.30
BANPU               3.00             500,100.00                  2,675.54                   5.35
CPN               1.00                31,200.00                  1,957.80                 62.75
S11               1.00             500,000.00                  1,359.87                   2.72
JMT13P2406A               1.00          3,925,800.00                  1,059.97                   0.27
GPSC               1.00                19,100.00                      959.78                 50.25
JMT               1.00                49,400.00                      874.38                 17.70
KTB               1.00                20,000.00                      340.00                 17.00
GLOCON-F               1.00                        94.00                          0.03                   0.30

Back to top button