สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 211 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 211 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ  ปริมาณ (หุ้น)   มูลค่า (พันบาท)   ราคาเฉลี่ย 
ADVANC-F 1          1,000,000.00             211,500.00               211.50
TFG 1       15,000,000.00                61,800.00                   4.12
NRF 10          8,500,000.00                41,140.00                   4.84

Back to top button