จิราลักษณ์ แพรรังสี

  • สารพันชาวหุ้น

    CRANE กำลังผลัดใบ.!?

    ทิ้งทวนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาพาเพลินที่น่าประหลาดใจ เมื่อจู่ ๆ หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องอย่าง CRANE ก็วิ่งพรวดพราดขึ้นมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย

Back to top button