ชุมนุมทางการเมือง

  • สารพันชาวหุ้น

    ม็อบสะท้าน หุ้นสะเทือน!

    การชุมนุมทางการเมืองกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เหมือนจะเป็นของแสลงคู่กันมาทุกยุคสมัย เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดการรวมตัวชุมนุมทางการเมือง บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย

Back to top button