ดวงวันนี้

 • สารพันชาวหุ้น

  ฟังมากกว่าพูด

  วันนี้เป็นวันกิจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ “จงพยายามไปเถิดแล้วจะเกิดผล” คือสุภาษิตของการดำเนินธุรกิจ

 • สารพันชาวหุ้น

  ยึดติดเสียเวลา

  วันนี้เป็นวันโปวซิ้ง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะผลได้พอประมาณ

 • สารพันชาวหุ้น

  ความกล้าหาญ

  วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  น่าเกลียด & น่ากลัว

  วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่

 • สารพันชาวหุ้น

  การเริ่มต้น

  วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการคล่องตัวพอสมควรจะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย

 • สารพันชาวหุ้น

  โอกาส

  วันนี้เป็นวันหยิมสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ธุรกิจการค้ายังคงเป็นไปด้วยความมั่นคง จงอย่าเสี่ยง

 • สารพันชาวหุ้น

  รู้จักคุณ

  วันนี้เป็นวันซิงอิ่ว ธุรกิจวันนี้ท่านดีเด่นก็อาจชวนให้คนอิจฉาหรือสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว อย่าอวดดีและใจร้อน จงชนะใจคนด้วยธรรม

 • สารพันชาวหุ้น

  ฝากชีวิต

  วันนี้เป็นวันแกซิง มีอุปสรรคจะได้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ การทุ่มเทกำลังกาย ใจ และเงินทุนต่อธุรกิจหรือการงานนั้น ควรคาดคะเนสังเกตให้ถ้วนถี่ซะก่อน

 • สารพันชาวหุ้น

  เรื่องร้าย

  วันนี้เป็นวันเต็งจี๋ บางคนควรระวังการหลง ๆ ลืม สื่อต่าง ๆ ในรอบตัว ทำอะไรมีหลักการแล้วอาจได้รับข่าวดี มีลาภผลทางการค้าธุรกิจ

 • สารพันชาวหุ้น

  อย่าใจดี

  วันนี้เป็นวันเปี๋ยซิ้ง ไม่ดีและไม่ร้าย การเงินและธุรกิจคงคึกคักพอดู การติดต่อธุรกิจในประเทศและต่างประเทศมีผลเป็นที่น่าพอใจ

 • สารพันชาวหุ้น

  ผูกใจเจ็บ

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ปล่อยอดีต

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

Back to top button