ธุรกรรมรถด่วน

  • สารพันชาวหุ้น

    OTO ธุรกรรมรถด่วน.!

    จู่ ๆ OTO ก็ออกมาแจ้งมติบอร์ดให้บริษัทลูก บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ขายหุ้น IMG ให้กับบริษัท เอชพีเอส วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Back to top button