Action Fund

  • สารพันชาวหุ้น

    ฝรั่งไล่เก็บ SET50

    ดูข้อมูลเทรดนักลงทุนต่างประเทศย้อนหลังไป 30 วัน (ทำการ)ต่างชาติเข้ามาเก็บหุ้น และมียอดซื้อสุทธิแล้วกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

Back to top button