Media Art

  • สารพันชาวหุ้น

    เพ้อ ศก.ปิดปัญญา

    นักศึกษา Media Art คณะวิจิตรศิลป์ มช. เข้ายึดหอศิลปวัฒนธรรม หลังจากผู้บริหารขัดขวางไม่ให้ใช้แสดงผลงานเพื่อขอจบ โดยอ้างว่ามีเนื้อหาทางการเมือง

Back to top button