“ริช สปอร์ต” พร้อมขายหุ้น IPO 200 ล้านหุ้น หวังเข้าเทรด SET ทันปีนี้

“ริช สปอร์ต” หรือ RSP พร้อมขายหุ้น IPO 200 ล้านหุ้น หวังเข้าเทรด SET ทันปีนี้ โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทรองเท้า เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ  อาทิเช่น Converse เตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) รวม 200 ล้านหุ้นหลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปแล้ว โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ทันภายในปีนี้ โดยมีบล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

Back to top button