สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AMATA มูลค่าสูงสุด 676.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AMATA มูลค่าสูงสุด 676.20 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AMATA 3 69,000,000 676,200.00 9.8
CPALL-F 1 3,325,800 200,348.85 60
KTC 1 6,050,000 187,550.00 31
CBG 1 2,000,000 109,500.00 55
RATCH 3 2,203,400 101,356.40 46
PTTEP 4 1,370,500 80,908.85 59
BBL-F
2 684,100 66,921.26 98
OSP 2 2,080,400 64,546.39 31
BLA 1 5,003,600 59,542.84 12
SUPER 2 150,000,000 54,000.00 0
AOT 4 688,800 34,653.53 50
BMSCITH 1 4,000,000 31,120.00 8
PTT 1 956,000 25,095.00 26
EGCO 2 134,000 24,857.00 186
BDMS 2 913,800 16,539.78 18
SPC
11 303,300 14,255.10 47
VGI 1 2,300,000 13,800.00 6
BTS 1 1,598,700 13,748.82 9
KTB 1 1,300,000 13,000.00 10
DIF 2 893,800 11,172.50 13
TOP
2 234,100 7,325.99 31
ESSO
1 1,500,000 6,690.00 4
BCT 1 150,000 6,150.00 41
CI 1 8,048,472 5,392.48 1
STPI 2 1,500,000 4,140.00 3
MINT 1 126,000 3,654.00 29
U 1 3,000,000 3,150.00 1
TOA-F
1 50,000 1,450.00 29
PT 1 240,000 960 4
SFLEX 1 185,000 934.25 5
BH 1 7,900 904.55 115
CPF
1 35,200 732.16 21
BEM 1 94,200 649.98 7
CPALL 1 3,000 180 60

Back to top button