“ไชยลีส แคปปิตอล” ประกาศเทกฯ ASK ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 4 ธ.ค. ราคา 18.30 บ.

"ไชยลีส แคปปิตอล" ประกาศเทกฯ ASK ตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 4 ธ.ค. ราคา 18.30 บ.


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK ขอแจ้งให้ทราบว่า  วันนี้(3 ธ.ค.63) บริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากบริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น ASK จำนวน 175,983,049 หุ้น หรือคิดเป็น 50.01% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 18.30 บาท

โดยมีระยะเวลาทำคำเสนอซื้อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 14 ม.ค. 2564  และกำหนดวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อในวันที่ 18 ม.ค. 2564 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนการรับซื้อครั้งนี้

สำหรับบริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Chailease Holding Company Limited (“Chailease Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange)

โดยปัจจุบัน Chialease Holding ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นอัตราส่วน 49% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านการถือหุ้นโดย Chailease International Company (Malaysia) Limited (“Chailease Malaysia”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Chailease Holding ถือหุ้นทั้งหมด

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งได้แก่ 1) Chailease Finance Co., Ltd. (“Chailease Finance”) และ 2) Chailease Malaysia ถือหุ้นสามัญในกิจการรวมทั้งสิ้นจำนวน 175,912,591 หุ้น หรือ คิดเป็น 49.99% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วน การลงทุนในกิจการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของกิจการในอนาคต ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นณ วันที่ 01/07/2563

ด้านราคาหุ้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK ปิดวันนี้(3 ธ.ค.63) ที่ระดับ 21.80 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 0.93% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 5.77 ล้านบาท ขณะที่ราคาทำคำเสนอซื้ออยู่ที่ 18.30 บาท ถือว่าต่ำกว่าราคาหุ้นในกระดาน

Back to top button