JTS พุ่ง 6% หลังหนุน JasTel ขยายอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์ 1.2 พันเครื่อง หวังดันกำไรอนาคต

JTSพุ่ง 6% โดย ณ เวลา 10.49 น. อยู่ที่ระดับที่ 58.00 บาท บวก 3.25 บาท หลังหนุน JasTel ขยายอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์ 1.2 พันเครื่อง หวังดันกำไรอนาคต


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(25 ส.ค.64) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ณ เวลา 10.49 น. อยู่ที่ระดับที่ 58.00 บาท บวก 3.25 บาท หรือ 5.94%  ด้วยมูลค่าซื้อขาย 53.49 ล้านบาท

โดย JTS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2564 อนุมัติให้บริษัท จัสเทลเน็ทเวิร์ค จำกัด (JusTel) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ JasTel อยู่ในช่วงเริ่มลงทุน โดยได้จัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ไปแล้ว 200 เครื่อง มูลค่า 50.01 ล้านบาท

และอนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม ได้แก่ 1. เครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวน 1,200 เครื่อง 2.ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 269.35 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) จำนวนรวมทั้งสิ้น 319.36 ล้านบาท

นอกจากนี้ อนุมัติขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเหมืองขุดบิทคอยน์ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี หรือ จำนวน 7.92 ล้านบาท

และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งให้ 1) นายวีรยุทธ โพธารามิก และ 2) นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ของบริษัทฯเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 ใหม่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. กำหนด Record Date ใหม่เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564ในวันที่ 8 กันยายน

Back to top button