หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 17 ก.ย.2564


KBANK

124.00 บาท เป็นแนวต้านส าคัญที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ ตามแนวโน้มขาขึ้นของระยะกลาง และจะมีแนวต้านเป้ าหมาย หรือ Target ถัดไปที่ 135.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และ

Follow Buy เหนือ124.00 บาท

แนวรับ 122.00 120.50

แนวต้าน 130.00 135.00

Stop Loss 116.50 บาท

 

KTB

11.40 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ตามแนวโน้มขาขึ้นของระยะกลาง และจะมีแนวต้านเป้ าหมาย หรือ Target ถัดไปที่13.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และ

Follow Buy เหนือ11.40 บาท

แนวรับ 10.80 10.50

แนวต้าน 11.40 11.90

Stop Loss 9.90 บาท

 

IRPC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อแล้วหลังจากสามารถ Break แนวต้านสำคัญ Neckline ที่บริเวณ 4.04บาท ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ของระยะกลางที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเต็มตัว และจะมีแนวต้านเป้ าหมายแรกที่ 4.20 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบเล็กและรอบใหญ่

แนวรับ 4.04 4.00

แนวต้าน 4.20 4.32

Stop Loss 3.98 บาท

 

BEM

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อแล้วหลังจากสามารถ Break แนวต้านสำคัญ Neckline ที่บริเวณ 8.85บาท ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ของระยะกลาง และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ที่10.10 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อ เล่นรอบเล็กและรอบใหญ่

แนวรับ 8.90 8.80

แนวต้าน 9.30 9.50

Stop Loss 8.70 บาท

Back to top button