GULF ดีด 3% หลังซื้อ “ไทยคม” 41% เสริมแกร่งธุรกิจอนาคต

GULF รีบาวด์ 3% หลังจากทุ่มเงิน 4.5 พันล้านบาท ส่ง "กัลฟ์ เวนเชอร์ส" ซื้อหุ้น THCOM จาก INTUCH จำนวน 450.87 ล้านหุ้น สัดส่วน 41.13% ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท เสริมแกร่งธุรกิจอนาคต พร้อมเดินหน้าตั้งโต๊ะเทนเดอร์ฯ จำนวน 645.23 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 58.87%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 พ.ย.65) ราคาหุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ณ เวลา 11:00 น. อยู่ที่ระดับ 52 บาท บวก 1.50 บาท หรือ 2.97% สูงสุดที่ระดับ 52 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 50.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 400.93 ล้านบาท

สำหรับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นรับข่าวเมื่อวานนี้จาก นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาและอนุมัติให้ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM จาก บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือวิธีอื่นใด มีรายละเอียดดังนี้

โดยกลุ่มบริษัทดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ INTUCH ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH เสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มบริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM หรือตั้งโต๊ะทำเทนเดอร์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 58.87% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ในราคา เดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH คือในราคาหุ้นละ 9.92 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาอื่นใด

ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกลุ่มบริษัทอาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกินขึ้นกับ GULF หลังเข้าถือหุ้น THCOM เนื่องจากมีความเหมาะสมกับบริษัทหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต ศักยภาพต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยงข้องในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1.เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

2.เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกินในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

3.มีโอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจ sew Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

Back to top button