น้ำเต็มแก้ว


โหงวเฮ้งหุ้น

“แก้วที่เต็มไปด้วยน้ำ” ไม่อาจรองรับน้ำได้อีก

ฉันใด..คนที่เต็มไปด้วย “ทิฐิมานะ”

ไม่อาจรองรับภูมิปัญญาได้อีกฉันนั้น..

วันนี้เป็นวันหยิมสุราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้ายังคงดำเนินไปด้วยความมั่นคง จงอย่าเสี่ยง การดำเนินชีวิตประจำวัน คนที่ดวงตกจะพบความยุ่งยากลำบาก วิ่งเต้นไปมา ไม่คุ้มเหนื่อย ทำอะไรอย่ารีบร้อนระวังสะดุดขาตัวเอง สะเดาะเคราะห์บ้าง ชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ TOP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ EMC และ VL

คติวันนี้ “นักรบทุกคนล้วนต้องมีบาดแผล”

Back to top button