รู้จักตัวเอง

วันนี้เป็นวันแกสุก การจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ทำตนซื่อสัตย์สุจริต หากคนดวงตกแล้ว อาจมีอันตรายรอบด้าน ระวังการเป็นปากเป็นเสียงกับคนอื่น


โหงวเฮ้งหุ้น

ถ้ารู้ผิด รู้ถูก รู้ดี รู้ชั่ว

แต่ไม่รู้ตัวของเราเอง

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

วันนี้เป็นวันแกสุก วันนี้ราศีปานกลางการจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ทำตนซื่อสัตย์สุจริต ราศีของวันอาจมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน หากคนดวงตกแล้ว อาจมีอันตรายรอบด้าน ระวังการเป็นปากเป็นเสียงกับคนอื่น

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ GULF หรือ GPSC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MFEC และ BROCK

คติวันนี้ “เมื่อถือแล้วหนัก..ก็จงวางซะ”

Back to top button