BE8 หุ้นเทคอนาคตไกล

BE8 ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล


คุณค่าบริษัท

เป็นหุ้นเทคที่ทำผลงานในไตรมาส 2/2565 ได้โดดเด่น สำหรับบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีกำไรสุทธิ 30.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 22.14 ล้านบาท

เป็นผลมาจากรายได้จากการขายและให้บริการที่เพิ่มขึ้น 48.37% อยู่ที่ 135.83 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและให้บริการ 91.55 ล้านบาท เนื่องจากได้รับงานโครงการขนาดใหญ่และการขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี รวมถึงการขายและการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งาน จึงส่งผลให้มีรายได้ทั้ง 2 ส่วนที่เพิ่มขึ้น

ทำให้ผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 53.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายและให้บริการ 258.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.68% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ ก็ถูกมองว่าจะเติบโตต่อเนื่อง รับปัจจัยบวกจาก 1) การที่องค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Digital Transformation และ  Cyber Security ที่แต่ละองค์กรต้องลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว และ 2) การมีกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทำให้ทุกองค์กรต้องลงทุนในด้าน Digital และ Cyber Security มากขึ้น

ประกอบกับการทุ่มงบก้อนโตเพื่อเข้าซื้อ 2 กิจการ ได้แก่ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จํากัด (X10) ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform ด้วยเงินลงทุน 620.64 ล้านบาท และบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (เบย์คอม) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ระดับต้นของประเทศ ก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี มูลค่า 1,439.9 ล้านบาท ที่จะช่วยหนุนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจาก X10 เป็นบริษัทที่มีรายได้เฉลี่ย 500-600 ล้านบาทต่อปี ขณะที่เบย์คอมมีรายได้ราว 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเบื้องต้นเมื่อรวมงบเข้ามา คาดจะทำให้รายได้รวมของ BE8 แตะที่ระดับ 2,000 ล้านบาท ในปี 2566 หรือเติบโตมากกว่า 5 เท่า จากปัจจุบัน ส่วนรายได้ปี 2565 คาดจะเติบโตราว 40-50% จากปี 2564 ที่มีรายได้ 380 ล้านบาท

ไม่นับรวมมูลค่าเพิ่มในด้านอื่น ๆ ที่ตามมาทั้งด้านบุคลากร ซึ่งจะทำให้มีพนักงานเพิ่มจาก 200 คน เป็น 1,000 คน มีลูกค้าจากเดิม 150 ราย เพิ่มเป็น 500 ราย และมีโปรเจกต์งานเพิ่มขึ้นจาก 250 โปรเจกต์ เป็น 800 โปรเจกต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ BE8 ในระยะยาว โดยคาดว่าตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำ 30-40% ต่อปี

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันราคาหุ้น BE8 ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 117.87 เท่า เทียบกับ P/E ตลาดโดยรวมที่ระดับ 18.11 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายสูงกว่าตลาดหลายเท่าตัว สอดคล้องกับ P/BV ที่ระดับ 17.25 เท่า ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 17.25 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ 54,360,991 หุ้น 27.18%
 2. น.ส.พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 29,064,903 หุ้น 14.53%
 3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 15,973,300 หุ้น 7.99%
 4. น.ส.นิธินาถ สินธุเดชะ 10,777,141 หุ้น 5.39%
 5. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ 10,409,693 หุ้น 5.20%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
 2. นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน กรรมการ
 4. น.ส.นิธินาถ สินธุเดชะ กรรมการ
 5. นายวศิน ศรีศุกรี กรรมการ
 6. นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 8. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button