พอใจ

วันนี้เป็นวันเต็งเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ธุรกิจวันนี้ งานคือเงิน เงินคืองาน ทำอะไรถูกกาลเทศะ จะบังเกิดผลให้ท่านได้ชื่นชม


โหงวเฮ้งหุ้น

เมื่อพอใจที่เป็นตัวของตัวเอง

ไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขัน..

เมื่อนั้น..ทุกคนจะเคารพคุณ

วันนี้เป็นวันเต็งเบ้า วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ ธุรกิจวันนี้ งานคือเงิน เงินคืองาน ทำอะไรถูกกาลเทศะ ไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมแล้ว จะบังเกิดผลให้ท่านได้ชื่นชม

หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ KTB หรือ BBL

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AUCT และ EASTW

คติวันนี้ “รู้จักยอมแพ้คือความแข็งแกร่ง”

Back to top button