สังคมข่าวหุ้น

วันนี้ลุ้นเหนือจอง RS มั่นใจหุ้น CHASE ลงทุนระยะยาว ตั้งแต่ปี 2564 ที่ RS ได้เข้าลงทุนใน CHASE ได้ทำงานร่วมกันเพื่อขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ


ถือยาว CHASE วันนี้ลุ้นเหนือจอง สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส (RS) มั่นใจหุ้น CHASE ลงทุนระยะยาว ตั้งแต่ในปี 2564 ที่ RS ได้เข้าลงทุนใน บมจ.เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE) ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ร่วมกัน โดยเล็งเห็นว่าหลังจากเข้าระดมทุน IPO แล้วยังมีโอกาสทางธุรกิจระหว่าง CHASE และ RS ที่จะร่วมมือกันอีกมาก โดยมั่นใจศักยภาพของ CHASE ในฐานะผู้นำการให้บริการบริหารจัดการหนี้สินอย่างครบวงจร ผสานกับโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่แข็งแกร่งของ RS จะทำให้เกิดการเติบโตร่วมกันในหลายมิติ อาทิ การยกระดับการให้บริการลูกค้า กลยุทธ์การทำตลาด การขยายฐานลูกค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ยืนยันว่าหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาง RS จะคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 20.35% เพื่อเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ในระยะยาว นักลงทุนของ CHASE จึงสามารถมั่นใจได้ว่าหุ้นของ CHASE จะมีเสถียรภาพ

BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 5.75-5.95% ต่อปี (โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง) กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

TIDLOR โตต่อเนื่อง ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) โชว์ผลประกอบการปี 2565 โตแกร่ง ทำนิวไฮ กวาดกำไรสุทธิ 3,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า รับเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวภายหลังโควิดคลี่คลาย พอร์ตสินเชื่อขยายตัวแข็งแกร่งที่ 32% และธุรกิจนายหน้าประกันภัยเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะประกันวินาศภัยโตกว่า 34% ขณะที่รักษา NPLs อยู่ในระดับต่ำเพียง 1.5

ICN ได้งานใหม่ บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส แจ้ง ตลท. บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้าง มูลค่างานรวม 1.34 พันล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) จำนวน 1,722 ศูนย์  กลุ่มที่ 2 การเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 454 ศูนย์ กับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 1,800 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

BCPG ซื้อ 2 โรงไฟฟ้า บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เผยบริษัท BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Purchase and Sale Agreement) สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับ AP Carroll County Holdings LLC (APCCH) และ AP South Field Holdings LLC (APSFH) มีมูลค่าซื้อรวมไม่เกิน 115.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 3,972.221 ล้านบาท) โดยจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 150.98 เมกะวัตต์

GLORY เป้าสูง จรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) มองทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 ตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20-50% เป็นผลมาจากแผนต่อยอดและการขับเคลื่อนทางธุรกิจตั้งแต่ช่วงปี 2565 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้บริษัทจะเน้นเพิ่มไลน์ธุรกิจแนวคิดใหม่ (New Line Business) เพื่อการต่อยอดธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

Back to top button