สังคมข่าวหุ้น

จับตา STARK เทรดวันแรก วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ STARK ยืนยันไม่ขายหุ้นออกมาวันนี้แน่นอน ส่วนรายใหญ่รายอื่นไม่สามารถตอบแทนได้


จับตา STARK เทรดวันแรก วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ STARK ยืนยันไม่ขายหุ้นออกมาวันนี้แน่นอน ส่วนรายใหญ่รายอื่นไม่สามารถตอบแทนได้ ด้านโบรกฯ มองว่ายังมีความเสี่ยง จากความไม่แน่นอนของการส่งงบการเงินปี 2565 จะสามารถส่งได้ทันกำหนดหรือไม่ ราคาปิดครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมาย SP อยู่ที่ 2.38 บาท เป็นสารตั้งต้นวันนี้ แต่จะร่วงไปเท่าไหร่ก็วัดกันยาก จากเกณฑ์ซิลลิ่ง และ ฟลอร์ ไม่เกิน 1 เท่าตัว

ตลท.เพิกถอนหุ้น TSF มีผล 21 มิ.ย. 2566 หลังแก้เหตุส่วนผู้ถือหุ้นติดลบไม่ได้ตามกำหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ TSF เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566

SABUY ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY เผยบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 30 พ.ค. 2566 จำนวน 2.75 ล้านหุ้น ราคาสูงสุดหุ้นละ 12.50 บาท และราคาต่ำสุดหุ้นละ 12.00 บาท มูลค่ารวม 33.45 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมแล้ว 55.4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว มูลค่ารวม 674 ล้านบาท จากที่คณะกรรมการกำหนดให้ซื้อคืนสูงสุด 5% หรือ 87.2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5% ครบกำหนดโครงการ ในวันที่ 14 ก.ค. 2566

BTS ลุย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองว่า บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน มีข้อเสนอที่จะให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

SOLAR ไตรมาส 2 รุ่ง สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด(มหาชน) หรือ SOLAR เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/2566 ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจหลักการผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับอานิสงส์จากอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน จึงหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น สนับสนุนความต้องการใช้แผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ขณะเดียวกันคาดว่าจะสามารถปิดงานในส่วนของธุรกิจ EPC ได้เพิ่มขึ้นอีก

HENG บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) แต่งตั้งให้ นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ เพื่อดูแลภาพรวมธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมแต่งตั้ง นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการบริษัทฯ รับตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ต่อจากนายวิชัย เพื่อดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการเร่งขยายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของบริษัท

JMT ขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.60% ให้สถาบัน-รายใหญ่จอง 2-7 มิ.ย. สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) จะเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน 2566

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC แจ้ง ตลท.ว่า บอร์ดบริษัทได้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (SCGD) ที่ประกอบธุรกิจ Holding Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยจะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนไม่เกิน 26.83% ของทุนชำระแล้วของ SCGD

Back to top button