“ฟลอยด์”จ่อยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ พร้อมเข้าเทรด mai ภายในปีนี้

“บมจ.ฟลอยด์” ทำธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เตรียมยื่นไฟลิ่งในช่วง Q2/60 ขาย IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ โดยมี บล.เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน-เล็งเข้าเทรด mai ในปีนี้

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เปิดเผยว่า  บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลยื่นแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะยื่นแบบไฟลิ่งได้ภายในไตรมาส 2/60 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สำหรับบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร หรือวิศวกรรมงานระบบ (M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยความเชี่ยวชาญประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 29 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลชั้นนำใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานจากผู้ว่าจ้าง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา FLOYD มุ่งเน้นพัฒนางานด้านการบริการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทันเวลา และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้นการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความยั่งยืน และมีความโปร่งใส รวมทั้งการต่อยอดด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเติบโตของบริษัท”นายทศพร กล่าว