DD การบินไทยยืนยันความเป็นกลาง ขอความร่วมมือพนักงานระมัดระวังการใช้โซเชียลฯ

DD การบินไทยยืนยันความเป็นกลาง ขอความร่วมมือพนักงานระมัดระวังการใช้โซเชียลฯ

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพนักงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีการนำไปเกี่ยวโยงกับประเด็นทางการเมือง ส่งผลให้มีการพูดถึงอย่างแพร่หลาย ล่าสุด นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ธ็ฤณ  เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวกับพนักงานของบริษัทว่า “บริษัทของเราเป็นรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นกลางกับทุกๆ เรื่อง พนักงานการบินไทยเป็นตัวแทนขององค์กรณ์ เมื่ออยู่ในเครื่องแบบการบินไทย หรือสถานที่ปฏิบัติงาน โปรดระลึกเสมอว่าเป็นตัวแทนขององค์กรณ์ เมื่อมีการถ่ายภาพ หรือวีดีโอ แล้วสื่อสารลงสังคีมีอีอนไลีนี์๊ีีีีด้วยเจตนาปกติ อาจถูกนำไปสร้างกระแสให้เกิดปัญหากับองค์กรณ์ได้ ถึงแม้ไม่ได้มีเจตนาจึงขอให้พนักงานทุกท่านระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทและตัวของพนักงานเอง โดยขอให้พนักงานพึงระลึกเสมอว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขอให้ตั้งใจ ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยะธรรมโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

คำค้น