PK เตรียมกลับลงสนาม 28 ก.ค.นี้ หลังพ้นเหตุเพิกถอน

PK เตรียมกลับเข้าเทรด 28 ก.ค.นี้ หลังพ้นเหตุเพิกถอน อนึ่ง PK เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากปัญหาฐานะการเงิน-การดำเนินงาน โดยราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายเมื่อ 7 พ.ค. 53 ที่ราคา 0.40 บ. โดย PK ทำธุรกิจวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรทำความเย็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK พ้นเหตุเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการปลดเครื่องหมาย SP และ NC หลังจากบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยวันที่เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน 28 ก.ค. 2558

ทั้งนี้ PK ประกอบธุรกิจวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรทำความเย็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เครื่องจักรและระบบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เหลวการแปรรูปอาหาร และงานบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ หาอุปกรณ์ ก่อสร้าง และติดตั้งพร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย

อนึ่ง เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา PK ได้ฟื้นฟูกิจการผ่านกระบวนการศาลล้มละลายจึงมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ดังนั้นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ราคา 0.40 บาทต่อหุ้นอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ PK ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(1) และ (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กำหนดให้หลักทรัพย์ของ PK สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีกรอบราคา (Ceiling & Floor) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

 

 

คำค้น