สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 92.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 92.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 6 571,476 92,126 161.21
BDMS 1 3,000,000 71,400 23.8
TMB 1 20,000,000 33,800 1.69
TLGF 1 1,000,000 24,550 24.55
CPALL-F
3 250,000 20,625 82.5
BEC 1 2,000,000 16,600 8.3
KBANK 1 100,000 16,100 161
HUMAN 1 584,900 4,972 8.5