คาด SET50 เทรดในกรอบต่อเนื่อง ที่ 1,065 – 1,080 จุด

Trading Range S50z19 Close : 1,066.30 (-8.20 จุด) Resistance : 1,080 Support : 1,065 Stop loss : เกินต้นทุน 5 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50Z19) 11 ต.ค. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Trading Range S50z19 Close : 1,066.30 (-8.20 จุด) Resistance : 1,080 Support : 1,065 Stop loss : เกินต้นทุน 5 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟรายวัน S50Z19 วานนี้แกว่งในกรอบ 1,064-1,072.5 จุด วันนี้เรายังคาดตลาดจะแกว่งในกรอบเดิม โดยประเมินแนวต้านไม่เกิน 1,080 จุด กลยุทธ์เล่น Swing Trade ในกรอบ 1,065-1,080 จุด โดยเลือกเล่น Long หากย่อลงไปบริเวณ 1,065-1,070 จุดหรือ Short กรณีขึ้นไปทดสอบ 1,080 จุด โดยแนะนำ Stop loss หากเกินต้นทุน 5 จุด กรณีเล่นสั้นแนะนำให้ปิดสถานะในวัน **งดการถือข้ามสัปดาห์**

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 3,210.44 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 10,059 จุด สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 1,062.76 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1912C 0.20 14.5 0.28
S5028C1912B 0.06 19.1 0.12
S5028C1911B 0.38 19.1 0.69

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1912A 0.57 12.9 0.69
S5028P1912B 0.17 13.8 0.23
S5028P1911B 0.52 17.0 0.84
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใ

คำค้น