MPG ขายคืนสิทธิเช่าพื้นที่ใน “สยามพารากอน” ราว 25 ลบ. นำเงินหมุนเวียนธุรกิจ

MPG ขายคืนสิทธิเช่าพื้นที่ใน "สยามพารากอน" ราว 25 ลบ. นำเงินหมุนเวียนธุรกิจ

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในสิทธิการเช่าพื้นที่เช่าอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ผู้ให้แบ่งเช่า) เพื่อขายคืนสิทธิการเช่าพื้นที่แบ่งเช่าห้องเลขที่ 2-21 ชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 165 ตารางเมตร ของอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ไม่เกิน 25 ล้านบาท คาดว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ธ.ค.62

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้มีสภาพคล่อง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น

คำค้น