โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” GPSC เป้า 95 บ.ชูกำไร-เงินปันผลปี 63-65 เด่น อานิสงส์ผนึก GLOW

โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” GPSC เป้า 95 บ.ชูกำไร-เงินปันผลปี 63-65 พุ่งแรง รับรู้รายได้ GLOW หนุน

ชัยพัชร ธนวัฒโน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์คงคําแนะนํา “ซื้อ” หุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC ด้วยราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF ที่ 95 บาท

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยมองมุมบวกในงานประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจและผลการดําเนินงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีสาเหตุมาจากโควิด-19 และราคานํ้ามันที่ร่วงลงแรง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยปรับตัวลดลงสู่ระดับที่หด ตัวลง 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เทียบกับประมาณการเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 2-3% โดย GPSC วางแผนคงอัตราการใช้กําลังการผลิตไว้ที่ 95-100% กําไรจะได้รับการสนับสนุนจากราคาก๊าซและถ่านหินที่ลดลง

ด้านผู้บริหารกล่าวว่าการดําเนินงานได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย จากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง และสามารถบริหารจัดการได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ได้แก่ ลูกค้าอุตสาหกรรม กฟผ. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC ในด้านอุปสงค์ ลูกค้าอุตสาหกรรมของ GPSC ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเลื่อนแผนหยุดซ่อมบํารุงขึ้นมาเป็นไตรมาส 1/63 เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าและ ไอนํ้า นอกจากนี้ GPSC ยังขอให้ กฟผ.สั่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP ในจังหวัดภาคตะวันออก น้อยกว่าแผนที่วางไว้ในตอนแรกเพื่อลดการใช้นํ้าในหอหล่อเย็น ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้นํ้าในภาค ตะวันออกลงได้ 10%

นอกจากนี้สภาพอากาศแห้งแล้งยังส่งผลกระทบทําให้ปริมาณนํ้าไหลเข้า โรงไฟฟ้าไซยะบุรีในไตรมาส 1/63 ตํ่ากว่าแผนอยู่ 30% ด้วย บริษัทคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2-3 ปี 63 เนื่องจากโดยปกติแล้วปริมาณนํ้าไหลเข้าจะเพิ่มขึ้น สถิติล่าสุดของปริมาณนํ้าไหลเข้า แสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าไหลเข้าเพิ่มขึ้นสู่ 82% ของแผน

ขณะที่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่อาจจะได้รับการชดเชยบางส่วนจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นจาก อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบสุทธิต่อ GPSC

ทั้งนี้ GPSC คอยจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนําแผนบรรเทาผลกระทบมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อการ ดําเนินงาน ผู้บริหารมั่นใจว่าการกระจายฐานลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจะช่วยป้องกันไม่ให้ผล การดําเนินงานได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อย่างไรก็ตาม GPSC รับรู้ผลประโยชน์จากการผนึกกำลังกับ GLOW เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกําไรในระยะยาว โดยผู้บริหารกล่าวว่า ในไตรมาส 1/63 ผลประโยชน์ดังกล่าวอยู่ที่ 121 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1.6 พันล้านบาทต่อปีภายในปี 2567 หลักๆ เกิดจากการควบรวมการดําเนินงานและการซ่อมบํารุงร่วมกัน (89% ของทั้งหมด) โรงไฟฟ้า SPP ที่มีมากขึ้นในพอร์ตก็ช่วยให้ GPSC มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น

ดังนั้นจึงคงคำแนะนํา “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF ที่ 95 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจไอน้ำทั้งที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทเองและผ่านส่วนแบ่งกําไรจาก JV ราคาเป้าหมายของเราอิงกับ WACC ที่ 4.8% สืบเนื่องมาจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ: 1) ยอดขายไฟฟ้า และไอนํ้าจากธุรกิจ SPP ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมตํ่ากว่าคาด เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ โดยรวม 2) ภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น และ 3) ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

คำค้น