สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EGCO มูลค่าสูงสุด 120.07 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ EGCO มูลค่าสูงสุด 120.07 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EGCO 2 444,500 120,067 270.12
SCC 1 200,500 68,903 343.66
AOT 1 474,000 28,085 59.25
CPALL
1 312,700 21,850 69.88
SPC
5 193,851 11,098 57.25
STA13C2010A 1 10,000,000 10,600 1.06
PTT13C2010A 1 25,000,000 7,750 0.31
GLOBAL 2 424,200 6,999 16.5
WHA13C2009A 1 10,637,200 5,957 0.56
ERW 1 1,694,700 5,762 3.4
DCC-F 1 3,034,600 5,705 1.88
SCB
1 50,000 3,498 69.96
PLANB 1 500,000 3,000 6
ADVANC 1 15,400 2,941 191
INTUCH-F 1 50,000 2,670 53.39
MINT 1 93,100 1,788 19.2
VIBHA 1 1,000,000 1,610 1.61
S5013C2006H 1 2,000,000 970 0.48
SPRC 1 10,000 70 7