สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.36 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.36 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 37,000,000 1,359,750 36.75
PTTEP
5 1,582,000 139,365 88.09
RATCH 5 1,334,200 72,958 54.68
PTT 3 1,640,000 59,722 36.42
TASCO
2 1,600,000 26,140 16.34
FTREIT
2 1,200,000 17,700 14.75
TLGF 1 1,000,000 17,350 17.35
BBL-F 1 111,800 11,264 100.75
CPNREIT 1 400,000 9,880 24.7
HMPRO-F 1 600,000 8,759 14.6
W <C> 1 43,000,000 6,880 0.16
SCB 2 88,100 6,035 68.5
NEX
1 1,500,000 5,850 3.9
CBG 1 50,000 5,550 111
EGCO 1 20,000 3,980 199
CKP 1 600,000 3,330 5.55
MINT13C2011A 1 5,560,700 3,003 0.54
AOT 1 40,000 2,460 61.5
S5013C2012D
1 4,000,000 2,320 0.58
DTAC
2 46,100 1,579 34.25
KBANK 1 11,800 941 79.75
INTUCH 1 16,900 934 55.25
WHA 1 259,800 779 3
MAX 1 20,000,000 200 0.01

คำค้น