สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012E 608 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2012E S50Z20 607,725,200
2 S5013P2012C S50Z20 466,879,200
3 S5013C2012C S50Z20 451,990,400
4 S5013P2012D S50Z20 359,772,300
5 S5013C2012D S50Z20 347,309,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น