BANPU เผยรฟฟ. “ยามากาตะ” กำลังผลิต 20เมกฯ COD ฉลุย

BANPU เผยรฟฟ. "ยามากาตะ" กำลังผลิต 20เมกฯ COD ฉลุย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) บริษัทย่อยของบริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด (Banpu Next) ซึ่ง BANPU และ บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ 50:50 ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค 100% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63

โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัดยามากาตะ มีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co.Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง

สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือน และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Kawanishi Dahlia Solar power เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

ขณะนี้ Banpu Next มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 17 โครงการ กำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุน 240 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนที่ลงทุน 82.64 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

 

 

คำค้น