คัดหุ้น mai จิ๋วแต่แจ๋ว ปี 63 กวาดรีเทิร์นเกิน 10% พ่วงปันผลโดนใจ!

คัดหุ้น mai จิ๋วแต่แจ๋ว ปี 63 กวาดรีเทิร์นเกิน 10% พ่วงปันผลโดนใจ!

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวลดลงจนถึงขาดทุนสุทธิ ซึ่งกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และความเชื่อมั่นของบริษัทเป็นอย่างมาก

โดยครั้งนี้ “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม mai ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก โดยจะรวบรวมราคาหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน 30% มานำเสนอ ควบคู่ไปกับการนำข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 มาประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้เนื่องจาก หุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จูงใจ จะยังเป็นหุ้นที่ดึงดูดให้นักลงทุนหันกลับเข้ามาซื้อหุ้นอีกครั้งในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยลบกดดันผลประกอบการ

โดยพบว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวคัดเลือกมาทั้งหมด 10 บจ. ประกอบด้วย

(ข้อมูลไม่รวมบจ.ที่มีสภาพคล่องน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :พาร์)

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น