ASIAN ยันไม่พบพนักงาน รง.สมุทรสาครติดโควิด ย้ำเปิดทำการปกติ-คุมเข้มมาตรการป้องกัน

ASIAN ยันไม่พบพนักงาน รง.สมุทรสาครติดโควิด ย้ำเปิดทำการปกติ-คุมเข้มมาตรการป้องกัน

นางสาววรัญรัตน์ อัสสานุพงค์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เปิดเผยว่า โรงงานของบริษัททั้ง 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาครยังคงเปิดดำเนินงานตามปกติ แม้ว่าจะเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการประกาศเพิ่มมาตรการเข็มงวดสูงสุดออกมา แต่ในส่วนของโรงงานของ ASIAN ยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติ เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านความสะอาดปลอดภัยที่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของโรงงานและพนักงาน

ทั้งนี้ พนักงานชาวไทยและชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในโรงงานทั้ง 2 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานนั้น บริษัทได้ให้พนักงานไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคนก่อนเปิดทำงานหลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการกลับมาทำงาน และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าของบริษัท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพนักงานคนใดติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีความสะอาดและปลอดภัย ส่วนการขนส่งสินค้ายังสามารถทำการขนส่งได้ตามปกติ แม้ว่าจะมีการประกาศงดเดินทางเข้าออกก็ตาม แต่การขนส่งสินค้ายังได้รับการอนุญาต  ทำให้บริษัทยังสามารถขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามปกติ

สำหรับพนักงานในสำนักงานได้ปรับรูปแบบการทำงานบางส่วนมาเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) แทน แต่อาจจะมีพนักงานบางส่วนที่ยังต้องทำงานภายในสำนักงานก็ได้ให้ย้ายให้มาทำงานในสำนักงานที่กรุงเทพฯแทน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจะยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูง แต่การดำเนินงานของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ตาม โดยในปี 64 ยังคงตั้งเป้ายอดขายเติบโตได้ราว 10% จากปีก่อน มาจากคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคอาหารทะเลยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารแช่แข็งประเภทของทอดที่เห็นแนวโน้มความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่บริษัทเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตในปีนี้หากสถานการณืโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 40 ล้านบาท

คำค้น