สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KEX มูลค่าสูงสุด 494 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KEX มูลค่าสูงสุด 494 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KEX 4 9,500,000 494,000 52
CPALL 2 5,163,300 300,136 58.13
E1VFVN3001 1 8,000,000 203,680 25.46
AOT 1 1,500,000 96,563 64.38
BKER 2 8,236,400 47,771 5.8
KTC 1 200,000 17,600 88
CWT-W5 3 8,500,000 8,500 1
SC 2 4,000,000 8,400 2.1
ADVANC 2 42,300 7,840 185.34
BKD 1 4,000,000 7,600 1.9
BDMS
1 228,400 4,865 21.3
GEL 1 15,000,000 3,750 0.25
TOP
1 57,000 3,588 62.95
HMPRO 1 248,500 3,355 13.5
MAX 2 4,000,000 47 0.01