LIT สินเชื่อปี 64 โต 10%

คุณค่าบริษัท

ทางด้าน บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT คงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อในปี 2564 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นไปในการตลาดเป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยมีการปรับแพ็กเกจสินเชื่อให้เหมาะสมกับ SMEs ในยุค New Normal มากขึ้น รวมถึงพัฒนาในส่วนลูกค้าสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิม

ประกอบกับ LIT มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตในกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาจากช่องทางการตลาดดิจิทัล 100% จากปี 2563 และมีการตั้งเป้าปี 2564 เติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมราว 10% จากปีก่อนที่อยู่ในระดับ 2,728.44 ล้านบาท

เนื่องจากในปี 2564 LIT ยังคงโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งขนาด Micro ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยเฉพาะ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เทศบาล อบจ. อบต.

ทั้งนี้ ยังคงสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟคตอริ่ง หรือการรับซื้อเอกสารวางบิล ใบตรวจรับ ให้ SMEs สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าก่อน 80-90% ของมูลค่าเอกสาร และสินเชื่ออื่น ๆ เช่น เงินกู้สนับสนุนโครงการ สินเชื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล สินเชื่อเช่าซื้อลิสซิ่ง

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารมองอีกว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ปรับตัวหันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal มากขึ้น เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย เครื่องมือทางการแพทย์ หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือโลจิสติกส์ และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดขึ้น

สำหรับกลุ่มอายุผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะอยู่ในช่วง 30-45 ปี มีความรู้เทคโนโลยี และติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่าจากผลงานที่ผ่านมาในปี 2563 LIT มีสัดส่วนลูกค้าจากช่องทางการตลาดดิจิทัลเพิ่มขึ้นถึง 50% เทียบจากปี 2562 คิดเป็นสัดส่วน 14% ของจำนวนลูกค้าใหม่ทั้งหมดในปี 2563

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ตามแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอด และในปี 2564 มีเป้าหมายกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ โดยจำกัดสัดส่วนธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมไม่เกิน 25% ของพอร์ต และมีเป้าหมายคงสัดส่วนลูกหนี้ภาครัฐที่ 80% และลูกหนี้เอกชนขนาดใหญ่ที่ 20% ของพอร์ตสินเชื่อ

ขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารจัดการกลุ่มสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยเข้าไปดูแลและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด (Close monitoring) เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนเพื่อรองรับแผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อคงความสามารถในการเติบโตทั้งในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการ และพร้อมกับบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริหารแหล่งเงินทุน และความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย

อย่างไรก็ดี LIT นับว่ายังเป็นดาวเด่นในผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs

ด้วยทาง LIT เดินหน้าขยายสินเชื่อต่อเนื่องเพื่อให้ปี 2564 เติบโตรวม 10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และสามารถเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านกำไรสุทธิ หากย้อนกลับไปดูจากปี 2560-งวดเก้าเดือนแรกปี 2563 เป็นต้นมา ในปี 2560 มีกำไรสุทธิ 145.49 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 148.85 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 103.10 ล้านบาท ขณะที่ในงวดเก้าเดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ 51.88 ล้านบาท

LIT ถือเป็นหุ้นที่สามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอด้วยสินเชื่อขยายตัว!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 79,280,601 หุ้น 35.80%
  2. นายสมชาย ปัดภัย 6,149,700 หุ้น 2.78%
  3. นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย 5,708,000 หุ้น 2.58%
  4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 4,102,660 หุ้น 1.85%
  5. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 4,000,000 หุ้น 1.81%

รายชื่อกรรมการ

  1. พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. น.ส.สิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ กรรมการ
  4. น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการ
  5. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ