สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TKN มูลค่าสูงสุด 161.09 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TKN มูลค่าสูงสุด 161.09 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TKN 4 15,009,000 161,092 10.73
SA 3 19,600,000 153,860 7.85
SIMAT 10 30,000,000 137,000 4.57
NVD
4 54,176,000 136,524 2.52
IRPC 4 34,000,000 134,040 3.94
SSP
1 5,000,000 75,000 15
BBL 1 400,000 51,400 128.5
SKR 1 5,000,000 40,000 8
BTS 1 4,000,000 36,800 9.2
E1VFVN3001 3 1,205,000 34,290 28.46
PRIME 2 46,500,000 28,830 0.62
PTG 1 1,100,000 22,880 20.8
S5013C2106B 2 20,000,000 13,400 0.67
PTT 2 308,400 12,540 40.66
U-W4 2 452,400,000 9,024 0.02
U-P 2 11,800,000 6,844 0.58
PREB 1 712,000 6,550 9.2
AOT13P2107A 2 12,000,000 5,280 0.44
SPALI 1 238,000 5,105 21.45
JUBILE 1 139,000 3,857 27.75
JAS 2 1,250,000 3,744 3
KBANK-F 1 20,000 3,000 150
WHART-F
1 215,000 2,806 13.05
RWI
1 1,800,000 2,160 1.2
PTTGC 1 32,400 2,033 62.75
JMT-W2 1 32,000 920 28.75
S11 1 111,400 874 7.85
EGCO 1 900 166 184.41
STGT
1 4,000 165 41.25
RATCH 1 2,700 139 51.32
SC
1 35,700 116 3.26
TISCO 1 1,000 98 98.38
CGD 1 100,000 90 0.9
ADB 1 20,000 39 1.95
AJA 1 46,500 8 0.18
HMPRO 1 300 4 14.9
JMART-W4
1 100 3 27.75
VGI
1 100 1 7.15