TPCH เซ็น MOU โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

TPCH เซ็น MOU โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วย นันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพัทลุง กรีน เพาเวอร์และ โรงไฟฟ้าแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เป็นประธาน จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานดังกล่างจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น