UPA ลงทุน “โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป” 2.27% ลุยผลิต-ขายกัญชาการแพทย์

บอร์ด UPA ไฟเขียวส่งบริษัทย่อย "แคนนา แคร์” ถือหุ้น “โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป” 2.27% ลุยผลิตและจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ เผยอยู่ระหว่างรอผล Due diligence คาดปิดดีลได้ภายในเดือน พ.ค.นี้

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติในหลักการให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด (บริษัทเป้าหมาย) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทเป้าหมายจำนวน 50 ล้านบาท โดยหุ้นที่บริษัท แคนนา แคร์ จะได้มารวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.27% ของหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย ภายหลังที่บริษัทเป้าหมายประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัทเป้าหมายได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการผลิตและสกัดกัญชาเพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯจะต้องทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ  (Due diligence) ของบริษัทเป้าหมาย รวมถึงคู่สัญญายังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ อันได้แก่ ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทเป้าหมายเป็นที่พึงพอใจแก่ บริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่สำคัญ คือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาจะต้องไม่เป็นการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ปลูกและสกัดกัญชา เพื่อการวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว  นอกจากนี้ การเพิ่มทุนประสบผลสำเร็จและได้รับการขำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนจากผู้ลงทุนรายอื่นซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

ส่วนในกรณีที่บริษัทฯเห็นว่า ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นที่พึงพอใจ บริษัทจะพิจารณาเข้าทำรายการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน พ.ค.2564

คำค้น