เทียบฟอร์ม “ไอพีโอ” ก่อน – หลังเจอวิกฤต “โควิด-19”

เทียบฟอร์ม "ไอพีโอ" ก่อน - หลังเจอวิกฤต "โควิด-19"

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของหุ้น IPO ได้เข้ามาทำการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ช่วงระหว่างปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผ่านจุดสูงสุดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยจากการตรวจสอบพบว่า ในปี 2562 มีหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) มีจำนวนทั้งสิ้น 28 หลักทรัพย์ แบ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 11 หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 17 หลักทรัพย์

ขณะที่พบว่า หลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายวันแรก และมีราคายืนเหนือราคาจอง ได้แก่ ACE, RBF, CPW, AWC, DOHOME, ILM, VRANDA, ZEN, KUN, APP, IP, INSET, KUMWEL, ACG, MITSIB และ GSC

ส่วนหลักทรัพย์ที่ราคาซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาจอง ได้แก่ SFLEX, SHR, IMH, STC, TPS, BC, ARIN, ALL และ SAAM นอกจากนั้นก็มีหลักทรัพย์เข้าซื้อขายวันแรกราคาหุ้นเสมอราคาจอง ได้แก่ BAM, VL และ CAZ  ดังนี้

ขณะที่ในปี 2563 มีหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) มีจำนวนทั้งสิ้น 26 หลักทรัพย์ และพบว่ามี 18 หลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายวันแรกและสามารถปรับตัวได้สูงกว่าราคา IPO ประกอบด้วย SAK, MICRO, KEX, STGT, NCAP, JR, NRF, SCM, SA, IIG, SICT, IND, KK, SK, YGG, ETC, LEO และ DHOUSE

ขณะที่อีก 7 บจ. ราคาซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคา IPO ประกอบด้วย CRC, SO, RT, WGE, PRAPAT SFT, SABUY และหลักทรัพย์เข้าซื้อขายวันแรกราคาหุ้นเสมอราคาจอง คือ SCGP ดังนี้

ส่วนปี 64 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีหุ้น IPO น้องใหม่เรียงคิวเข้าจดทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยหากนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่ามีทั้งสิ้น 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ KISS, OR, PROS, PACO, TQR, JAK และ PROEN โดยพบว่า ทั้ง 7 หลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายวันแรกและสามารถปรับตัวได้สูงกว่าราคา IPO ทั้งสิ้น

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในปี 2563 ถึงแม้จะเป็นปีที่มีวิกฤตการณ์โควิด-19 ก็ยังเป็นปีที่หุ้น IPO ยังได้รับการตอบรับอย่างคึกคักในวันแรกที่เข้าทำการซื้อขาย รวมถึงปี 64 นี้ ที่แม้ว่าจะเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 แต่ก็ยังคงเป็นปีทองของหุ้น IPO เนื่องจากยังมีหลักทรัพย์อีกหลายแห่งต่อคิวเข้าเทรดอีกมากมาย อาทิ DITTO, DMT, WINMED และ TIDLOR และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ที่ถือเป็นฤดูกาลของหุ้นไอพีโอ