ตามคาด! TISCO ประเดิมโชว์งบแบงก์ Q2 โตกระฉูด 25% รับรายได้ค่าฟีเพิ่ม-ตั้งสำรองฯ ลด

ตามคาด! TISCO ประเดิมโชว์งบแบงก์ Q2 ตัวแรก ฟาดกำไร 1.67 พันลบ. โตกระฉูด 25% จากปีก่อน 1.32 พันลบ. รับรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม-ตั้งสำรองฯ ลด ส่วน 6 เดือนแรกกำไร 3.43 พันลบ. โต 22% จากปีก่อนกำไร 2.82 พันลบ.


บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 3,148.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.76 บ้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,565.66 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 26.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากทุกธุรกิจพร้อมกับการรับรู้กำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน (FVTPL) จำนวน 255.70 ล้านบาท ตามมูลค่าเงินลงทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักฟื้นตัวร้อยละ 13.3 จากทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งค่าธรรมเนียมธุรกิจนายหน้าประกันภัยฟื้นตัวจากช่วงไตรมาส 2/2563 ที่มีมาตรการการควบคุมการระบาดที่เข้มข้น และธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนปรับตัวดีขึ้น จากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของธุรกิจจัดการกองทุน

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) มีจำนวน 564.98 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 881.65 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563 และคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 ของยอดสินเชื่อเฉลี่ยเป็นไปตามความต้องการการตั้งสำรองส่วนเพิ่มที่ลดลง อันเนื่องมาจากบริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดโควิด19 ล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่ช่วงปี 2563 ถึงไตรมาส 1/2564

ขณะที่ก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คงแนะนำ “ซื้อ” หุ้น TISCO ราคาเป้าหมาย 108 บาท โดย TISCO จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 ที่ 1.73 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (ค่าฟี) และการลดลงของสำรองฯ อย่างไรก็ดีกำไรอาจลดลง 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหดตัวเล็กน้อย

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” TISCO ราคาเป้าหมาย 105 บาท โดยประมาณการกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2564 ที่ 1.65 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button