ตลท.จับ 9 หุ้นติดบ่วง Cash Balance เริ่ม 19 ก.ค.นี้

ตลท. จับ 9 หุ้น AEC, CFRESH, CMR, INOX, LEO, MENA, PRINC, SCI, SITHAI ติด Cash Balance ระดับ 1 เริ่ม 19 ก.ค.-27 ส.ค.64 และระดับ 2 เริ่ม 19 ก.ค.-6 ส.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ CFRESH, บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX, บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ CMR, บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO, บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA, บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC, บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 27 สิงหาคม 2564

พร้อมกันนี้ ประกาศหลักทรัพย์ที่ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ครั้งที่ 6 หรือ AEC-W6

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2564

Back to top button