“บลจ.กสิกรไทย” เก็บหุ้น AAV เพิ่ม 0.26% หนุนถือเกิน 5%

“บลจ.กสิกรไทย” ดอดเก็บหุ้น AAV เข้าพอร์ตอีก 0.2642% หนุนถือรวม 5.0528% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) โดย บลจ.กสิกรไทย ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2642% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0528% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button