PLANET ร่วมทุน TRC-UT ลุยธุรกิจน้ำประปา หวังดันรายได้แตะ 2 พันลบ. ใน 3 ปี

PLANET ร่วมทุน “ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้” ลุยธุรกิจน้ำประปา หวังดันรายได้แตะระดับ 2 พันลบ. ภายใน 3 ปีข้างหน้านี้


นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (TRC-UT) เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการ ให้บริการผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่าย

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด (PLANET-UT)  เพื่อลงทุนในธุรกิจดังกล่าวตามแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างได้รายได้ที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้ PLANET-UT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (TRC-UT) จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 249,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการ PLANET-UT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TRC-UT จำนวนทั้งสิ้น 50%

สำหรับ TRC-UT เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับน้ำทุกประเภท รวมไปถึงการ ผลิต และจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำประปา

การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน และเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ที่สำคัญสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงศึกษาและวางแผนเพื่อหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อสร้างได้รายได้ที่มั่นคง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้รวม เติบโตแตะ 2 พันล้านบาทภายใน 3 ปีนับจากนี้” นายประพัฒน์ กล่าว

Back to top button